videoTale-small

Učíme se od mala cizí jazyky

Mnoho rodičů touží, aby jejich děti v dospělosti ovládaly cizí jazyky na skvělé úrovni, ale dávají jim k tomu předpoklady již v dětství? Pokud chcete u dětí docílit toho, aby v dospělosti mluvily cizí řečí plynule a uměly se lépe dorozumět, je potřeba s cizím jazykem začít v době, kdy se v mozku vytváří jazyková centra a paměťová stopa. U dítěte tak dochází v dalším věkovém období ke schopnosti vyšší intelektuální úrovně.

Předškolní věk je ideálním obdobím

Když začnete s cizím jazykem od tří let, jdete na to správnou cestou. Pokud ovšem od svého dítěte očekáváte, že v něm bude potenciál rodilého mluvčího, pomůžete mu s tím zejména do šesti let věku. Mozek se vyvíjí, roste, nabývá šedá kůra mozková a řečová centra přijímají a vstřebávají plno informací. Přesto zde platí jedno pravidlo a tím je, že bychom děti neměli přetěžovat. Vše dělat tak, aby se učily formou hry!

Výuka ve školce zřejmě stačit nebude

S výukou cizích jazyků se setkáte i ve školkách, ale důležité je podporovat dítě hlavně doma z vaší strany. Když tedy dítě bude umět počítat anglicky do deseti nebo pojmenovat barvy, dříve nebo později to stejně zapomene a rozdíl s ostatními dětmi se rychle srovná. Bude ovšem schopno jazyk rozpoznat, nasát jeho zvuk a intonaci. Na dítě je potřeba v tomto jazyce mluvit a to i z toho důvodu, že školkové děti přicházejících do škol a najednou cizí jazyk postrádají.

Výuka jazyka ve dvojjazyčné rodině

Vyrůstání dítěte ve dvojjazyčné rodině jednoznačně přispívá k tomu, aby si tento jazyk vštípilo do paměti a umělo s ním do budoucna lépe pracovat. Otázkou je, do jaké míry umí jazyk jeho rodič. Špatnou výslovností mu na druhou stranu moc nepomůžete, ale pokud jazyk bezpečně ovládá alespoň jeden z rodičů, je to výhoda.

Dítě tak může s matkou komunikovat česky a s otcem se učit německy. Jak jsme si však řekli na začátku, formou hry je to nejlepší. Zahrát si můžete na obchod s potravinami nebo si povídat při vaření (pojmenovávat suroviny a spojovat do vět, co děláte) nebo jít na procházku a učit se říkanky v přírodě. Obrázky, zvuky a hudba jsou velmi dobrou naučnou technikou. Rovněž existují i různé učební programy, např. Wattsenglish a metoda Helen Doron.  

Foto: flickr.com(zinjixmaggir, Annimaria Valli)

Na tomto serveru se fyzicky nenachází žádné video ani audio záznamy. Dětský-web.cz slouží pouze k hledání online filmu u jejich skutečných poskytovatelů.

© 2007-2024 Dětský-web

Vytvořil Jakub Fojtík

Hry | Hry pro děti | Online hry | Online hry pro děti | Dětské hry | Dětské online hry | Omalovánky | Omalovánky pro děti | Online omalovánky | Online omalovánky pro děti | Dětské omalovánky | Dětské omalovánky online | Výukové materiály | Výukové materiály pro děti | Online výukové materiály | Online výukové materiály pro děti | Dětské výukové materiály | Dětské výukové materiály online | Pohádky | Pohádky pro děti | Online pohádky | Online pohádky pro děti | Dětské pohádky | Dětské online pohádky | Audio pohádky | Audio pohádky pro děti | Online audio pohádky | Online audio pohádky pro děti | Dětské audio pohádky | Dětské audio pohádky online | Audio písničky | Audio písničky pro děti | Online audio písničky | Online audio písničky pro děti | Dětské audio písničky | Dětské audio písničky online |