videoTale-small

Vady řeči

Možná jste se už s pojmem logopedie setkali, ale nedávali jste mu takový důraz. Jenže teď, když vaše dítě neumí pořádně vyslovovat, stává se pro vás ústředním bodem zájmu. Logopedie se zabývá poruchou výslovnosti jedné hlásky, ale i složitějších vad včetně nemluvnosti. Vývoj řeči končí sedmým rokem života dítěte. Je tedy potřeba se mu věnovat na maximum a zaznamenat poruchu řeči včas!

Dítě by se mělo naučit správně mluvit před nástupem do školy

Jelikož se v první třídě učí číst a psát, bude lepší, když vadu nějak kompenzujete do této doby. Poté je proces u dítěte zdlouhavější a také mnohem náročnější. Porucha řeči ovlivní jeho školní výsledky, ale i zapojování se do kolektivu. Příčin, proč tomu tak je, není zrovna málo. Konzultujte stav vašeho dítěte s vaším pediatrem, může vám doporučit logopeda, foniatra, ale i třeba psychologa.

K rozvoji řeči přispívají mimo jiné i další vjemy, např. sluch a zrak. Dítě musí dobře slyšet a vidět, aby mohlo zvuky napodobovat a vnímat pohyby mluvidel ostatních lidí. Dále i myšlení a paměť jsou pro řeč důležitými mezníky. V neposlední řadě má vliv rovněž rodinné prostředí. Na dítě je potřeba mluvit, hrát si s ním a dávat mu stimuly, kterým postupně dokáže porozumět. Rozvíjí se u něj pasivní slovní zásoba. Dobrým řešením je také na dítě výrazně gestikulovat a mimicky se projevovat. Aktivní slovní zásobu podpoříme předčítáním a vedením dialogů. Předpokladem ke správnému vývoji řeči je nenarušený centrální nervový systém, zdravý sluch a genetika. Obratné děti, které se hýbou a rozvíjí se u nich hrubá motorika, jsou v tomto ohledu o krok napřed. Pozitivně tím ovlivňují artikulační dovednosti mluvidel.

Klíčovým okamžikem je třetí rok

Dítě rodiči klade otázku „Proč“? Rozšiřuje si tím slovní zásobu a v tomto věku většina dětí již souvisle mluví. Rozšířenou vadou v tomto věku, je špatné vyslovování hlásek, zejména sykavek L, R a Ř. Ve čtyřech letech je gramatická stavba vět lepší, mělo by umět změkčovat hlásky Ď, Ť, Ň. Pokud ještě neumí pořádně R a Ř, přichází na řadu po naučení se změkčování.

V šesti letech dítě zvládá jednoduchá souvětí. V sedmi letech se řeč fixuje a mění se spíše obsah mluveného projevu. Z těchto základů vyplývají následně i poruchy, např. omezená slovní zásoba, špatná výslovnost hlásek, koktavá řeč, dynamika, tempo, stavba vět.

Pro dítě je důležitá aktivní zábava, omezte televizi a počítač. Povídejte si o zážitcích, choďte na procházky, do zoo, zpívejte a hrajte si. Pokud dítě něco špatně vysloví, je potřeba před ním říci slovo správně. Zdržte se kritiky, naopak pochvalte, když se mu to povede. Motivujte ho a odměňujte.  

Foto: flickr.com (Troy B. Thompson, Matt Molinari)

Na tomto serveru se fyzicky nenachází žádné video ani audio záznamy. Dětský-web.cz slouží pouze k hledání online filmu u jejich skutečných poskytovatelů.

© 2007-2024 Dětský-web

Vytvořil Jakub Fojtík

Hry | Hry pro děti | Online hry | Online hry pro děti | Dětské hry | Dětské online hry | Omalovánky | Omalovánky pro děti | Online omalovánky | Online omalovánky pro děti | Dětské omalovánky | Dětské omalovánky online | Výukové materiály | Výukové materiály pro děti | Online výukové materiály | Online výukové materiály pro děti | Dětské výukové materiály | Dětské výukové materiály online | Pohádky | Pohádky pro děti | Online pohádky | Online pohádky pro děti | Dětské pohádky | Dětské online pohádky | Audio pohádky | Audio pohádky pro děti | Online audio pohádky | Online audio pohádky pro děti | Dětské audio pohádky | Dětské audio pohádky online | Audio písničky | Audio písničky pro děti | Online audio písničky | Online audio písničky pro děti | Dětské audio písničky | Dětské audio písničky online |